KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

Kliniek voor mondzorg Boxtel is op zoek naar een enthousiaste, ervaren tandartsassistente.

Functie eisen
• MBO 4 diploma tandartsassistente;
• Klant- en servicegericht;
• Verantwoordelijkheidsgevoel;
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
• Representatief en goede communicatieve vaardigheden;
• Stressbestendig en flexibel.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en beschikbaar voor minimaal 4 dagen? Stuur dan je motivatie en cv naar fiona@mondzorgboxtel.nl

Nieuw in de praktijk

QuickSleeper: Pijnloze anesthesie die altijd zit.

 pijnloos
 werkt altijd
 geen verdoofd gevoel
 geen risico op lipbijten bij kinderen

Wat is de QuickSleeper?

De QuickSleeper 5 is een uniek systeem voor betere verdovingen; De verdovingen zijn efficiënter en comfortabeler uit te voeren. Dit systeem is ideaal voor zowel de patiënt als de behandelaar: het is pijnloos, werkt onmiddellijk, geeft geen verdoofd gevoel en mislukt niet (zelfs bij kiezen met een ontsteking). Er zijn geen bijkomende mondbodem of gehemelte injecties nodig, zelfs niet voor een extractie.  Eén enkele injectie kan tot 8 tanden verdoven; in de onderkaak kan men tegelijkertijd in beide kwadranten verdoven.

Nieuw in de praktijk

Als service naar de patiënt is het vanaf heden mogelijk om direct per pin af te rekenen in de praktijk wanneer de geleverde zorg niet verzekerd is.

Heeft u wel een tandartsverzekering?
Dan krijgt u de nota van Famed. Op deze nota is zichtbaar wel gedeelte vergoedt wordt en wat u zelf nog dient te betalen.

Kliniek voor Mondzorg Boxtel adopteert okapi

Wij hebben als Platinum Vriend van stichting Wildlife de okapi Zukuma geadopteerd voor het Okapi Conservation Project van Stichting Wildlife.

De missie van het Okapi Conservation Project is om de okapi in het wild te behouden en tegelijkertijd de biologische en culturele dynamiek van het Ituri Forest te behouden. De okapi is een endemische soort van de Democratische Republiek Congo en is het nationale behoudsymbool van het land. Als vlaggenschipsoort dient de okapi als een ambassadeur die de ongelooflijke diversiteit aan soorten in de regio vertegenwoordigt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Wij informeren u graag over de werking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met de verwerking akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij om met uw persoonsgegevens:

  • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
  • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien nodig vragen wij eerst uw toestemming daarvoor.
  • Wilt u onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken, stuurt u ons dan schriftelijk een verzoek.
  • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
  • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan wij uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, niet toegankelijk voor de normale gebruiker.
  • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg.
  • Het bovenstaande geldt ook voor de persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde

Kliniek voor Mondzorg Boxtel heeft zich aangemeld bij de NVVK! De Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde bestaat dit jaar al 52 jaar. Sinds haar oprichting in 1970 stelt de vereniging zich ten doel de wetenschap met betrekking tot de kindertandheelkunde te bevorderen en de resultaten daarvan ten goede te laten komen aan de gezondheid van het kind.

Preferred Provider voor CZ en VGZ

Kliniek voor Mondzorg Boxtel is geregistreerd als gecontracteerde zorgverlener (preferred provider) bij zowel CZ als VGZ. Dat betekent onder andere dat we de Gewoon Gaaf-behandelmethode officieel mogen toepassen en dat patiënten recht hebben op 100% vergoeding van behandelingen in plaats van 80%! Informeer wel altijd naar de voorwaarden.

OK-Register 2017

Tandarts Maja heeft zich onlangs gekwalificeerd voor het OK-register 2017! Het kwalificatiecertificaat is uitgegeven door de OVAP: Orthodontistische Vereniging van Algemeen Practici.

Geïnformeerde toestemming

Geachte patiënt,

Door eisen vanuit de overheid worden wij genoodzaakt om steeds meer zaken omtrent uw behandeling vast te gaan leggen.
Buiten de reguliere verslaglegging in uw patiëntendossier, waarin alle belangrijke tandheelkundige bevindingen en behandelingen worden vastgelegd dienen wij ook altijd uw medische geschiedenis vast te leggen.

Wij verzoeken u daarom ons altijd op de hoogte te brengen over uw gezondheid en uw huidige medicijngebruik, vraag hiervoor een medicijnenlijst op bij uw apotheek.

Tevens dienen wij u bij bepaalde behandelingen bepaalde informatie te verstrekken, daarom ontvangt u soms een begroting en/of geïnformeerd toestemmingsformulier.

U dient deze, nadat u deze heeft gelezen, begrepen en akkoord bent, voorafgaande aan de behandeling bij ons geparafeerd en ondertekend te hebben ingeleverd.

Indien u beschikt over een mail adres, zullen wij deze naar u doormailen.

U dient het geparafeerde en ondertekende document ondertekend bij ons te retourneren. U kunt dit voor de behandeling afgeven of per post naar ons versturen of u kunt een ingescande versie, voorzien van paraaf op elke pagina en ondertekend, per mail naar ons versturen.

Het geparafeerde en ondertekende begroting en/of geïnformeerd toestemmingsformulier zal worden opgeslagen in uw patiëntendossier.

Wij begrijpen dat dit wellicht erg bureaucratisch op u overkomt, maar zien ons genoodzaakt hiertoe over te gaan.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Behandelteam

Kliniek voor Mondzorg Boxtel
Implant Company

ZorgSom: inzicht in uw kosten

Sinds enkele weken beschikken Kliniek voor Mondzorg Boxtel en Implant Company over een rekenprogramma waarbij aan de hand van de verzekeringsvorm van de patiënt de eigen kosten meteen berekend kunnen worden.

Er zijn in Nederland ruim 2600 mogelijkheden om aanvullend te verzekeren. Patiënten zien vaak door de bomen het bos niet meer. Door het nieuwe rekenprogramma zijn kostenspreiding en optimale benutting van het budget mogelijk. Op deze wijze maakt u dus beter gebruik van uw aanvullende verzekering.

Door patiënten wordt positief gereageerd op dit nieuwtje. U hoeft zelf geen navraag meer te doen bij uw zorgverzekeraar en het deel van de kosten dat niet vergoed wordt, is vóór aanvang van de behandeling al inzichtelijk.

Meer weten? Vraag het aan één van onze medewerkers of maak een afspraak via 0411-678 460. Wij nemen ook nog nieuwe patiënten aan!

Kliniek voor Mondzorg Boxtel is ISO 9001 gecertificeerd!

Wat is ISO 9001:

Een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.

 

>>Lees meer