Orthodontie

Ieder gezicht is uniek en dus iedere beugel ook. Daarom ontwerpen wij een beugel met voor elke tand een apart slotje. We maken daarbij gebruik van 3D software om het gewenste eindresultaat te bereiken.

Aan het begin van de behandeling kunt u al zien hoe de eindsituatie kan worden. Met deze 3D techniek loopt de behandeling voorspelbaar en komt er minder kracht op de tanden te staan. Hierdoor is het zelden nodig om kiezen te trekken of een buitenbeugel te plaatsen. De beugelbehandeling verloopt nauwkeuriger en snel.

Contact

Dukaat 9
5283 PJ Boxtel
Telefoon: (0411) 67 84 60
E-mail: info@mondzorgboxtel.nl

OK-Register OVAP

Tandarts Maja heeft zich gekwalificeerd voor het OK-register. Het kwalificatiecertificaat is uitgegeven door de OVAP: Orthodontistische Vereniging van Algemeen Practici.

Preventie en Mondhygiëne

Mondzorg Kids

Cosmetische tandheelkunde

Prothetiek

Orthodontie

Implantologie