Praktijkinformatie

Praktijkinformatie2018-12-04T13:59:57+00:00

Hartelijk welkom in onze praktijk

Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Bij onze kennismaking verzamelen wij daarom de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor is ook een gezondheidsvragenlijst van belang. Het zou prettig zijn als u een ingevulde gezondheidsvragenlijst meebrengt op uw eerste bezoek.

Contact

Dukaat 9
5283 PJ Boxtel
Telefoon: (0411) 67 84 60
E-mail: info@mondzorgboxtel.nl

CT-scan in onze kliniek!

Kliniek voor Mondzorg Boxtel beschikt sinds 2017 over een moderne CT-scan. Voor meer informatie hierover kunt u mailen naar info@mondzorgboxtel.nl!

Openingstijden

Maandag 8.00 tot 17.00 uur
Dinsdag 8.00 tot 20.00 uur
Woensdag 8.00 tot 20.00 uur
Donderdag 8.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 8.00 tot 15.00 uur

Avondbehandelingen

Op dinsdag en woensdag is de praktijk tot 20.00 uur geopend. U kunt terecht voor tandarts, mondhygiëniste én orthodontische behandelingen.

Bereikbaarheid / toegankelijkheid

De tandartspraktijk is telefonisch bereikbaar onder nummer (0411) 67 84 60. Tijdens werktijd wordt u dan geholpen door de baliemedewerkster. Buiten werktijd en in het weekend staat het antwoordapparaat aan voor de avond- of weekenddienst. Het bandje van het antwoordapparaat geeft u informatie over de dienstdoende tandarts.

Weekenddiensten

Weekenddiensten gaan in op vrijdagmiddag 12.00 uur tot maandagochtend 08.00 uur. Voor spoedgevallen in het weekend bezoekt u de dienstdoende tandarts. Zorgt u er altijd voor dat u uw verzekeringsnummer en BSN-nummer bij de hand heeft. Als de dienstdoende tandarts niet uw eigen tandarts is, houdt u dan rekening met contante betaling (vaak is pinbetaling niet mogelijk).

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.00 en 10.00 uur, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het nummer van de dienstdoende tandarts.

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Bij overdracht van uw dossier wordt u gevraagd voor akkoord en/of ontvangst te tekenen.

Tevredenheidsonderzoek

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de baliemedewerkster, de tandartsassistente en/of een behandelaar.

Betalingsvoorwaarden

Wij houden ons graag uitsluitend bezig met mondzorg op maat. Wij zorgen liever voor u dan dat wij veel tijd besteden aan de financiële administratie. Daarom hebben wij de verwerking van de nota’s overgedragen aan Famed.


Wat betekent dit voor u?
U ontvangt een nota van Famed en ziet in één oogopslag hoe de nota is opgebouwd.

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte vergoedt, dan staat dit duidelijk op de nota. Hoeveel dit is, hangt af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Het resterende bedrag betaalt u aan Famed. Staat er geen vergoeding op uw nota vermeld? Dan betaalt u het hele bedrag aan Famed. Daarna controleert u of u de nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding of recht op vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.


Betaling van uw nota
U kunt de nota van Famed op verschillende manieren betalen, bijvoorbeeld met iDEAL of via een (digitale) bankoverschrijving. Bekijk alle betaalmogelijkheden op www.notavanfamed.nl.

Famed hanteert een standaard betaaltermijn van 30 dagen. Heeft u net iets meer tijd nodig om de nota te voldoen? Ga naar www.notavanfamed.nl of mail/bel met het Contact Center van Famed.

Meningsverschil / klacht

De medewerkers van de Kliniek voor Mondzorg Boxtel doen hun uiterste best u naar tevredenheid te helpen. Indien u een meningsverschil heeft met uw behandelaar is het prettig als u dit kenbaar maakt. Wij bespreken uw klacht zorgvuldig met u. Mogelijk is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Mocht u van mening zijn dat de behandelaar aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen. De KNMT en de andere beroepsorganisaties in de mondzorg schrijven echter wel dat patiënten bij een klacht of geschil eerst de klachtenregeling van de betreffende behandelaar moeten volgen. Pas na het doorlopen van deze regeling wendt een patiënt zich tot de geschilleninstantie van de overheid.

Gesloten in 2018

Maandag 2 april, 2de Paasdag
Vrijdag 27 april, Koningsdag
Donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag
Vrijdag 11 mei
Woensdag 16 mei
Maandag 21 mei, 2de Pinksterdag
Maandag 24 december
Dinsdag 25 december, 1ste kerstdag
Woensdag 26 december, 2de Kerstdag
Donderdag 27 december
Vrijdag 28 december
Maandag 31 december
Dinsdag 1 januari 2019

Preventie en Mondhygiëne

Cosmetische tandheelkunde

Prothetiek

Orthodontie

Implantologie